English below

19.00 De Dam
20.30 Amerikaans consulaat, Museumplein

Wij roepen iedereen op die zich zorgen maakt over het huidige politieke klimaat zich aan te sluiten bij dit protest tijdens de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Na decennia van afbraakbeleid wist hij met een campagne gevuld met racisme en seksisme de verkiezingen te winnen. Trump zal de wereld niet verbeteren, hij zal enkel de belangen van de elite dienen. Zijn politiek vormt een directe bedreiging voor het klimaat en de positie van vrouwen, migranten, werkende mensen en de lhbt-gemeenschap. Samen spreken wij ons hiertegen uit!

In Europa halen rechts-populistische en extreem-rechtse politici, zoals Geert Wilders en Marine Le Pen, dezelfde truc uit: zij geven vluchtelingen en moslims de schuld van de gevolgen van neoliberaal bezuinigingsbeleid. Achtereenvolgende kabinetten hebben het leven voor velen onbetaalbaar gemaakt. Zij schaften de baanzekerheid af, terwijl de kosten voor zorg, wonen en onderwijs toenamen. Tegelijkertijd betalen multinationals amper belasting. Het zijn politici die voor dit beleid verantwoordelijk zijn, niet de vluchtelingen!

Trumps presidentschap betekent een wereldwijde versterking van rechts-populisme en extreem-rechts: in de toon van het debat in het parlement en in de vorm van haataanvallen op straat. Dit is waarom wij ons op 20 januari, samen met vele anderen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, willen laten horen tegen seksisme, racisme en verwoestend economisch beleid. Wij staan voor een wereld waarin de belangen van mens en planeet boven winst gaan. Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen maar maken samen een vuist tegen bezuinigingsbeleid. Doe mee en sluit je aan !

Stop de bezuinigingen, mensen boven winst !
Seksisme en racisme: minder, minder, minder !
Stop oorlogszucht !
Refugees welcome, save lives!
Make the climate great again !

Dit protest is het initiatief van een brede coalitie van organisaties en bezorgde individuen. Meedoen? Vragen? Email ons op comite21maart@gmail.com

Zie het Facebook-event


Stop the hate! Together against Trump and Wilders!

19.00 De Dam
20.30 Amerikaans consulaat, Museumplein

We call on everyone who is concerned about the current political climate to join this protest during the inauguration of Donald Trump as President of the United States. After decades of destructive policies, he managed to win the election with a campaign full of racism and sexism. Trump will not make the world better, but will only serve the interests of the elite. His politics are a direct threat to the environment and to the position of women, migrants, working people and the LGBT community. Together we are speaking out against this!

In Europe, right-wing populists such as Geert Wilders and Marine Le Pen are using the same trick: blaming refugees and Muslims for the consequences of neo-liberal austerity policies. Successive cabinets have made life unaffordable for many people. They have destroyed job security, while the costs of healthcare, houses and education have all increased. At the same time, multinationals barely pay any tax. It is politicians that are responsible for these policies, not refugees!

Trump’s presidency means a strengthening of right-wing populism and the far right across the globe: in the tones of parliamentary debates, and in hate crimes on the streets. This is why, on 20th January, together with many others in the US and the rest of the world, we want to speak out against sexism, racism and destructive economic policies. We advocate for a world in which the interests of people and planet are put above profit. We refuse to be played off against each other, and together we take a stand against austerity policies. Get involved and join the protest!

Stop the cuts, people over profit!
Sexism and racism: less, less, less!
Save lives, refugees welcome!
Stop warmongering!
System change, not climate change!

See the Facebook-event

Leave A Comment

Leave A Comment