Revolutionaire Eenheid en Samidoun spreken hun onvoorwaardelijke steun uit aan de dappere studenten die extreem politiegeweld trotseren in de strijd voor de bevrijding van Palestina en hun universiteiten. Op de derde dag van studentenbezettingen in Amsterdam en Utrecht om alle banden met de genocidale apartheidsstaat en haar instituten te beëindigen, werden demonstranten door de politie aangevallen met wapenstokken, bulldozers, pepperspray en honden, allemaal aangestuurd door de universiteitsbesturen en burgemeesters. We roepen alle studenten en supporters van Palestina op om zich aan te sluiten bij de Nederlandse tak van de internationale studenten-intifada en te strijden voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee.

Na de gewelddadige ontruiming door de politie en UvA-bestuur van de revolutionaire bevrijde zone op het terrein van de Roeterseilandcampus in de nacht van 6-7 mei, is de studentenopstand in Nederland volledig ontketend. In Amsterdam zijn UvA gebouwen rondom Oudemandhuispoort bezet, in Utrecht zijn twee universiteitsgebouwen bezet, en ook in Delft hebben studenten actiegevoerd. Deze bezettingen zijn inmiddels met bruut politiegeweld ten einde gebracht, waarbij in totaal honderden studenten zijn gearresteerd en tientallen serieus verwond.

De reactie van de heersende klasse is leugenachtig en hypocriet. Zionistische ministers, politici en media vallen over elkaar heen om het protest te veroordelen en politiegeweld goed te praten. Terwijl ze zogenaamd tegen geweld zijn, slaan zij zelf studenten het ziekenhuis in en steunen ze de genocide in Gaza. Ze doen hetzelfde als Israëlische generaals: liegen dat studenten het geweld initiëren terwijl de studenten zichzelf ongewapend proberen te verdedigen tegen honderden agenten in volle gevechtsuitrusting, wapenknuppels, bulldozers, honden en romeo’s (undercover politie).

De keerzijde van dit repressieve geweld is de gigantische mobilisatie van studenten, docenten en hun supporters. Zowel in Amsterdam als Utrecht hebben duizenden mensen zich aangesloten bij de beweging. Het extreme geweld laat de wanhoop van de autoriteiten zien, die bang zijn dat ze uiteindelijk geen andere keus hebben dan toegeven aan de eisen van de protesten. De beweging zal zich de komende dagen en weken verspreiden over meerdere steden in Nederland, en volgt daarmee het voorbeeld van onder andere de Verenigde Staten, Mexico, Frankrijk, België, Denemarken, Marokko, Egypte en Libanon.

De opleving van de studentenbeweging is historisch, en bewijst de voortrekkersrol die studenten spelen in de frontlinie van sociale en progressieve bewegingen. Als Revolutionaire Eenheid en Samidoun roepen we alle studenten, docenten en supporters van Palestina op om zich aan te sluiten bij de protesten voor het beëindigen van alle banden met de zionistische apartheidsstaat en zich uit te spreken tegen het politiegeweld. 

Zij die durven te strijden zullen overwinnen – lang leve de studenten en werkers aan de frontlinie!

Actieverslag dinsdag 7 mei

Op dinsdag 7 mei werd om 16:00 uur een solidariteitsdemonstratie georganiseerd door docenten van de Universiteit van Amsterdam. Dit protest begon met het succesvol verdrijven van een politiebus van de Roeterseilandcampus (UvA). Duizenden studenten en docenten sloten zich daarbij aan, waarmee het protest dus alleen maar is gegroeid sinds de dag ervoor.

Na enkele toespraken van onder andere docenten en studenten is de menigte gaan lopen. Bij de Weesperstraat, ter hoogte van de Weesperflat, ging de politie weer de confrontatie aan. Zonder enige aanleiding begonnen ze in te slaan op demonstranten aan de frontlinie. We mochten niet verder op de Weesperstraat en werden de Nieuwe Keizersgracht opgestuurd. We zijn via de Anne Frankstraat – Valkenburgerstraat – Jodenbreestraat – Kloveniersburgwal bij de UvA Oudemanhuispoort uitgekomen en hebben deze locatie rond 17:30 bezet met de duizenden aanwezigen.

Er zijn vrijwel meteen barricades opgeworpen bij alle toegangswegen en ingangen en deze werden verstevigd met bakstenen en andere materialen. Antizionistische leuzen werden op de muren geschreven en overal hingen Palestijnse vlaggen en spandoeken die de boodschap van studenten en docenten kracht bijzetten; de Universiteit van Amsterdam moet per direct al haar banden met de zionistische entiteit verbreken en zich uitspreken over de genocide in Gaza.

Sinds de start van de nieuwe bezetting stonden er buiten de barricades politieagenten opgesteld op kosten van de belastingbetaler. Heel af en toe kwam er een agent naar de “hoofdbarricade” om met een studentactivist te praten zonder dat daar iets concreet uit voortkwam. Om 23:00 kregen we het bericht dat er in ieder geval die nacht géén ontruiming zou plaatsvinden. Een indicatie dat de veiligheidsdriehoek en het UvA bestuur nerveus en zenuwachtig zijn, en zelf niet het vertrouwen hebben deze bezettingen á la minute te kunnen beëindigen. De ongekende druk op de politiemacht, en specifiek de Mobiele Eenheid speelt hierbij ongetwijfeld een rol. Rond 23:30 kwam het verzoek vanuit omwonenden om het geluid tot een minimum te beperken. Daar is onmiddellijk gehoor aan gegeven. Er werd tot 10:00 uur ’s ochtends niet meer gescandeerd.

Er heerst sinds maandag een diep gevoel van kameraadschap onder alle demonstranten. Iedereen helpt mee en draagt op hun manier bij aan deze historische beweging. Tientallen mensen hebben tassen vol voedsel, toiletpapier, water en menstruatieproducten over de barricades getild. We hebben een voedselkast ingericht, hebben gekookt en hebben afval gescheiden. Wij hebben er alles aan gedaan om de boel enigszins schoon te houden, wat later compleet teniet is gedaan door het gewelddadige politieoptreden. Er werd gezongen en gelachen, eten en drinken worden gedeeld, we geven elkaar emotionele steun, en er wordt nooit vergeten waarom we hier zijn; de onderwijsinstellingen zodanig onder druk zetten dat ze hun banden met zionistische apartheidsinstituten beëindigen.

Vanaf dinsdag was het compleet duidelijk dat de internationale studenten-intifada ook in Amsterdam een feit is. Ook in Utrecht werd de eerste bezetting gestart, die meteen in de avond met bruut politiegeweld werd beëindigd. Het is voor heel Nederland duidelijk dat dit geen eenmalige actie is, maar onderdeel van de Palestina- en studentenbewegingen die sinds het begin van de genocide, en ver daarvoor, zich inzetten voor een democratische universiteit en een einde aan samenwerking met zionistische instituten.

Actieverslag woensdag 8 mei

De meeste actievoerders brachten de nacht door in slaapzakken in kamers van het bezette gebouw. Vele van hen hadden weinig geslapen maar voelden zich in de ochtend van woensdag 8 mei energiek en strijdbaar. In de loop van woensdag was er een vergadering in de foyer van het bezette gebouw, waarbij de stem van alle docenten en studenten gehoord werd en mensen elkaar steunden.

Tegen het eind van de middag gaf Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, echter het sein om tot ontruiming over te gaan.

Vanaf het begin van deze ontruiming is extreem politiegeweld gebruikt tegen ongewapende demonstranten. Op video’s is te zien hoe de politie zonder enige provocatie vanuit de studenten slaat, duwt, schopt en serieuze verwondingen aanbrengt. Mensen zijn verdrukt en op hun hoofd geslagen. Terwijl studenten met hun rug naar de politie stonden werden zij op hun rug geslagen en weggesleept als beesten en gearresteerd.

Toen een groot aantal studenten omsingeld was, duurde het lang voordat duidelijk werd wat er met hen zou gebeuren. Dit was omdat de bussen waarmee zij afgevoerd zouden worden tegengehouden werden door duizenden demonstranten op het Rokin, nog geen kilometer verderop. De mensenmassa vormde barricades op het Rokin en verenigde zich tegen het politiegeweld. Dit is de reden dat veel studenten en docenten uiteindelijk niet zijn gearresteerd of zelfs vrijgelaten zijn, en laat zien dat massale steun en volksverzet tot succes leiden.

Toen de studenten-bezetters onder de omsingeling van politie uit waren gekomen, zijn de meeste naar het Rokin gegaan om de massademonstratie te steunen. Daar aangekomen werd het voor alle studenten duidelijk dat er vele duizenden mensen waren. Er werd gescandeerd, gezongen, en het leek erop dat hiermee een einde aan de dag was gekomen – de bezetting was beëindigd, maar de beweging was wéér gegroeid.

Maar Halsema en de politie waren nog niet klaar, en wilden meer geweld toepassen en arrestaties uitvoeren. De ME stelde zich op bij de Dam, en de mensenmassa zette zich schrap om zichzelf te verdedigen. De politie begon charges uit te voeren, waarbij honderden mensen zware klappen hebben gekregen. Mensen die op de grond lagen werden in elkaar geslagen en getrapt, honden werden ingezet en er werd gedreigd met traangas. Tientallen mensen werden opgepakt door politie en romeo’s.

De mensenmassa werd door de politie naar Rembrandtplein verdreven. Eenmaal daar aangekomen vond er een hergroepering van de demonstranten plaats en werd de politie een halt toegeroepen. De politie bleef enkel rondjes rijden in hun voertuigen, waarbij ze door iedereen werden uitgejouwd. Na ongeveer anderhalf uur vreedzaam protest op het Rembrandtplein begon een groep richting de ambtswoning van Femke Halsema te lopen. Op ongeveer vijfhonderd meter afstand werd hen de weg versperd. Hierna werd op Rembrandtplein nog nagepraat, waarna de meesten afscheid van elkaar namen.

Hierbij moeten we vermelden dat er na het protest in Amsterdam nog diverse mensen op verschillende plekken door politie en romeo’s van de straat zijn geplukt en gearresteerd. Dit gebeurde ook in Utrecht, waar een tweede bezetting met politiegeweld werd opgebroken. Ook daar was een grote mensenmassa aanwezig om de bezetting te steunen. In totaal zijn in Amsterdam en Utrecht minstens tweehonderd mensen gearresteerd. Daarbij spelen ook racisme en seksisme een rol: demonstranten met een immigratie- of vluchtelingenachtergrond en vrouwelijke demonstranten worden specifiek hard aangepakt.

Revolutionaire Eenheid en Samidoun eisen de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen en het laten vallen van de aanklachten tegen hen. Ook wensen we de gewonden een spoedig herstel toe. De verantwoordelijkheid voor het escaleren van de protesten ligt volledig bij de universiteitsbesturen en gemeente, die al jaren weigeren actie te ondernemen om hun steun aan de genocide in Palestina te beëindigen en studenten en docenten blootstellen aan extreem politiegeweld. We roepen alle studenten, docenten en supporters van Palestina op om zich aan te sluiten bij de beweging!

Verbreek alle banden met het zionistische apartheidsregime!

Vrijheid voor alle politieke gevangenen! Beterschap voor alle gewonden!

Lang leve de internationale studenten-intifada!

 

Reactie media- en politieke aanvallen tegen Samidoun

Als laatste willen we reageren op zionistische media en politici die de protesten in het algemeen, en Samidoun in het bijzonder aanvallen omdat wij zogenaamd een “jihad-geweldsclub” zouden zijn die de protesten “gekaapt” heeft van “onwetende” studenten en docenten. Deze zionistische aanval heeft enkel als doel om de beweging te verdelen en is gedoemd te mislukken omdat de beweging sterk en verenigd is op duidelijke eisen en punten van eenheid.

Ten eerste is Samidoun organisch betrokken bij deze beweging omdat we de eisen van openbaarheid, boycot en desinvesteren volledig steunen en zich onder onze leden studenten van de relevante onderwijsinstellingen bevinden. Ten tweede erkennen we het absolute leiderschap van de studenten en docenten in deze beweging, vertegenwoordigd door diverse organisaties, en doen wij enkel wat wij kunnen om deze beweging te versterken. Ten derde zijn de studenten en docenten niet onwetend, maar juist zeer bewust over alle politieke en organisatorische vraagstukken. En als laatste is Samidoun geen “jihad-geweldsclub,” maar een Palestijnse, Arabische en internationalistische organisatie die zich inzet voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee waar alle mensen in vrijheid en gelijkheid kunnen leven zonder racisme, het recht op terugkeer, en het Palestijnse recht op verzet.