English version below.

Klasse is een van de belangrijkste concepten binnen het Marxisme. De strijd tussen groepen met verschillende belangen, wordt zelfs als de ‘motor’ van de wereldgeschiedenis beschouwd. Hoewel Marxisten de term vaak gebruiken, staan wij er vaak niet bij stil wat deze term precies inhoudt.

Daarom organiseert Revolutionaire Eenheid Amsterdam een educational discussion over klasse. Wij zullen klasse bespreken aan de hand van een tekst van Erik Olin Wright. Deze auteur is een van de meest invloedrijke sociologen op het gebied van klasse analyse.

De gekozen tekst gaat onder andere over, de verschillende problemen die Marxisten tegen komen, bij het bepalen van een persoon haar klasse positie. Ook wordt er ingegaan op belangrijke termen als klassenbewustzijn, klassenbelangen en klassenstrijd.

Een juiste analyse van de klassenverhoudingen is een belangrijke stap richting het versterken van onze revolutionaire praktijk.

Dus kom langs, praat mee en laten we samen onze kennis vergroten!

 

De educational discussion is gratis te bezoeken.

Het wordt sterk aangeraden om de tekst van te voren te lezen.

De tekst is hier te vinden: https://tinyurl.com/y8256faj

Er zullen snacks en drinken aanwezig zijn.

English version:

Class is one of the key concepts in Marxism. The struggle between groups with different interests, is even regarded to be the ‘motor’ of world history. While Marxists often use the term, most spend little time reflecting on what it actually entails.

That’s why Revolutionaire Eenheid Amsterdam organizes an educational discussion on class. We will discuss the concept based on a text by Erik Olin Wright. This author is considered to be one of the most influential sociologist in the field of class analysis.

The selected text, reflects on the various issues that Marxists encounter, when determining a person’s class position. It also discusses concepts like class consciousness, class interests and class struggle.

A correct analysis of the relationships between classes, is an important step towards strengthening our revolutionary praxis.

So join us, join the discussion and let’s expand our knowledge together!

 

You can join the educational discussion for free.

We strongly recommend reading the selected text in advance.

You can find the text here: https://tinyurl.com/y8256faj

Snacks and drinks will be available.

Leave A Comment

Leave A Comment