(English below)

UPDATE: er is ook eten voor een donatie van 1,5 euro! ?

Een kameraad uit de VS komt ons vertellen over zijn ervaringen met Serve The People, een community organisatie die zich richt op het voorzien van directe behoeften van de meest onderdrukte delen van de arbeidersklasse in de buurten.

STP is expliciet een solidariteitsorganisatie, en geen liefdadigheid. De uitgangspunten zijn onder meer antikapitalisme, antiracisme en proletarisch feminisme. Kameraad Space Baby vertelt over zijn ervaringen in zijn hometown Charlotte: wat betekent community organizing in een tijd van opkomend fascisme? Hoe combineer je het opbouwen van volksmacht in de wijk met principes zoals anti-imperialisme? Heb je zelf vragen over community organizing, neem ze vooral mee en stel ze!

STP is een organisatie met afdelingen in heel Amerika; de afdeling in Charlotte is relatief nieuw. STP baseert zich op maoïstische principes.

Check hier het kanaal van Space Baby: https://www.facebook.com/SpacyBabies/
Check de website van STP-CTL: http://servethepeoplecharlotte.co.vu/

Waar: NDF Office (Amsterdamsestraatweg 50, Utrecht)
Wanneer: dinsdag 29 augustus
Hoe laat: inloop/eten 19.00, start 19.30
Wie: jij

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
UPDATE: there will be food for a donation of 1,5 euro! ?

A comrade from the US will tell us about his experiences with Serve The People, a community organisation that aims at meeting the direct demands of the most oppressed parts of the working class in the neighbourhoods.

STP is a solidarity organisation, explicitly not a charity. The base of the organisation is among other things anti-capitalism, anti-racism and proletarian feminism. Comrade Space Baby will tell about his experiences: what does community organizing mean in a time of upcoming fascism? How to combine building people’s power in the neighbourhoods with principles such as anti-imperialism?

STP is an organisation with chapters throughout the US; the one in Charlotte is relatively new. STP is organized based upon Maoist principles.

Check out Space Baby’s channel: https://www.facebook.com/SpacyBabies/
Check out STP-CTL’s website: http://servethepeoplecharlotte.co.vu/

Where: NDF Office (Amsterdamsestraatweg 50, Utrecht)
When: Tuesday Augustus 29
What time: opens (with food) 7pm, starts 7.30pm
Who: you

Leave A Comment

Leave A Comment