Op de Dag van de Arbeid herdenken wij de heldhaftige strijd van werkende mensen, voor een menswaardiger leven. Wij herdenken de vele offers die onze klasse heeft gebracht in de strijd voor rechten zoals de 8-urige werkdag, het minimumloon en het vrije weekend.

De strijd voor een menswaardiger bestaan gaat echter door. Met de opkomst van het neoliberalisme zijn de aanvallen op de rechten van onze mensen heviger geworden. Bazen en politici doen constant pogingen om onze, door strijd verworven rechten, te verzwakken.

Werkende mensen hebben zich de afgelopen jaren onvoldoende tegen deze aanvallen verdedigd. Een van de gevolgen hiervan is dat bijna 40% van de werkende mensen een flexibel contract heeft, met alle onzekerheid die daarbij komt kijken.

Wij herdenken op 1 mei dus niet enkel de strijd uit het verleden. Het is hoog tijd om onze eigen strijd voor betere arbeidsomstandigheden te versterken.

Uitgebuite mensen, wij die geld voor onze baas verdienen, staan sterker in onze strijd als wij ons verenigen.
De FNV, de grootste vakbond in Nederland, is opgericht om onze belangen te kunnen dienen. Maar de FNV is er tot nu toe nog niet in geslaagd om een duidelijk antwoord te formuleren op de aanvallen van bazen en politici. Zelfs de top van de FNV is zich hiervan bewust.

Dit is een van de redenen waarom zij een Offensief zijn begonnen tegen de plannen van dit rechtse kabinet. Onderdeel van dit Offensief zijn onder andere een eis voor “echte banen” en “een einde aan de groeiende werkdruk”.

Hoewel dit Offensief een stap vooruit is, zijn de eisen nog te beperkt en te vaag. Het is aan ons, werkers en vakbondsleden, om binnen de vakbond te strijden voor concretere eisen, die definitief een einde maken aan de opkomst van onder andere onzeker werk.

Het is aan ons om te strijden voor eisen die recht doen aan de volledige samenstelling van onze klasse.
Wij willen eisen die duidelijk de belangen van vrouwelijke, gekleurde, niet-Nederlandse, LHBTQ+ werkers en werkers met een beperking vertegenwoordigen.

Wij roepen alle werkende mensen op zich in te spannen, om middels gezamenlijke strijd, de eisen van de FNV verder aan te scherpen en vervolgens te realiseren.

De ervaringen van onze klasse leren ons echter dat ons dat de vakbond op dit moment niet altijd in staat is om onze belangen te dienen. Veel belangrijke besluiten worden namelijk niet door werkende mensen genomen, maar door vakbondsbestuurders. Terwijl zij te los van de werkvloer staan, en te veel onder invloed van de polderende bazen en politici. De keuzes die zij maken zijn lang niet altijd in ons belang.

Werkende mensen krijgen nu onvoldoende ruimte om zelf te beslissen over de doelen en methode van hun strijd tegen bazen en politici. Om dit te kunnen bereiken is het van belang om de FNV volledig onder democratische controle van haar leden te krijgen.

Daarom demonstreren wij op 1 mei met de volgende leuzen:

Herdenk de heldhaftige strijd van werkende mensen!
Versterk onze strijd voor een menswaardiger leven!
Verscherp en steun de eisen van het Offensief!
Vertegenwoordig onze klasse in al haar diversiteit!
Volledige democratische controle van werkende mensen over de FNV!

Getekend,
Revolutionaire Eenheid
Jonge Socialisten Den Haag
Yeni Demokratik Gençlik
Strijd tegen Racisme
Anakbayan Europe
Strijd tegen Seksisme

One Comment

 1. Wim Flokstra November 9, 2019 at 6:27 pm - Reply

  Ik ben actief kaderlid bij de FNV. (Bedrijfskaderlid, consulent werk en inkomen en coordinator individuele belangenbehartiging regio Twente.
  Ik zou wel wat politieke ondersteuning kunnen gebruiken om invloed uit te oefenen op een meer slagvaardige vakbond. Natuurlijk wel zonder af te wijken van de FNV grondbeginselen. Ben benieuwd wat jullie voor mij kunnen betekenen.
  23 november is een groep van 60 kaderleden uitgenodigd om in Utrecht te komen praten over de toekomst van de FNV.

Leave A Comment

One Comment

 1. Wim Flokstra November 9, 2019 at 6:27 pm - Reply

  Ik ben actief kaderlid bij de FNV. (Bedrijfskaderlid, consulent werk en inkomen en coordinator individuele belangenbehartiging regio Twente.
  Ik zou wel wat politieke ondersteuning kunnen gebruiken om invloed uit te oefenen op een meer slagvaardige vakbond. Natuurlijk wel zonder af te wijken van de FNV grondbeginselen. Ben benieuwd wat jullie voor mij kunnen betekenen.
  23 november is een groep van 60 kaderleden uitgenodigd om in Utrecht te komen praten over de toekomst van de FNV.

Leave A Comment