[Dit bericht kregen wij binnen op ons e-mailadres]

De afgelopen nacht hebben revolutionairen verschillende posters verspreid in de Haagse volkswijken.

De posters roepen onderdrukte klasse en groepen op om samen te strijden voor een menswaardig bestaan.

De gezamenlijke strijd voor een beter leven is erg belangrijk.

Onze banen worden namelijk onzekerder, betaalbare huurwoningen zijn moeilijk te vinden, de zorg is ontzettend duur en veel mensen voelen zich onveilig op straat.

Werkende vrouwen krijgen aanzienlijk minder betaald en zijn vaker het slachtoffer van seksueel geweld.

Gekleurde werkers worden minder vaak aangenomen en zijn de zondebok voor een groot deel van de problemen in onze stad.

Veel van onze jongeren kampen met depressies, angsten en burn outs; alles als gevolg van een veeleisend en onmenselijk economisch systeem.

Kortom, onderdrukte klasse en groepen hebben dringend behoefte aan betere levensomstandigheden.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen worden wij weer bedolven met valse hoop en onrealistische beloftes. Politici komen naar onze wijken en beweren door middel van verkiezingen onze levens te kunnen verbeteren.

Politici zijn de afgelopen tientallen jaren echter nooit in staat geweest om onze problemen op te lossen. Sterker nog, de uitbuiting, het racisme en seksisme werd enkel versterkt.

Door het vorige kabinet werd er bijvoorbeeld tientallen miljarden bezuinigd. Zo betaalde werkende mensen de prijs voor de crisis van banken en politici.

Onze boodschap is daarom anders. Wij roepen onderdrukte klasse en groepen op om zich te verenigen en gezamenlijk te strijden voor een beter leven.  Want geen enkele verkiezingsuitslag zal onze levens ingrijpend kunnen veranderen.

Wij herinneren onze mensen aan de praktische lessen die wij in het verleden hebben geleerd.

Zoals Friedrich Engels stelt in het voorwoord van het communistisch manifest:

“de [Parijse] Commune [heeft] het bewijs geleverd dat de arbeidersklasse de bestaande staatsmachine niet zomaar eenvoudig in bezit kan nemen en ze voor haar eigen doeleinden in beweging zetten.”

Zowel de lokale als landelijke overheid dient vooral de belangen van hen die veel geld, grond en grondstoffen bezitten. Daarom moeten wij, hen die dit niet bezitten, vertrouwen op onze eigen kracht.

Geen enkele politicus zal een einde maken aan onze uitbuiting door bazen, bankiers en huisjesmelkers.

Wij kunnen zelf organisaties opzetten die onze levens dragelijker maken. Zo staan wij sterker in onze langdurige strijd, die een einde zal maken aan elke vorm van uitbuiting en onderdrukking.

Verkiezingen zijn niet ons middel voor een menswaardig bestaan.

Daarom zeggen wij:

  • Reken niet op politici, strijd samen voor een menswaardig bestaan!
  • Organiseer onze mensen voor de langdurige strijd tegen uitbuiting en onderdrukking!
  • Alle macht aan de onderdrukte klasse en groepen!

For a translation to English, see RedSpark

Leave A Comment

Leave A Comment