De ‘Vrije’ Universiteit heeft vandaag besloten de Verrekijker te willen sluiten. Dit naar aanleiding van een evenement met de Palestijnse activiste Rasmea Odeh. De VU beperkt hiermee de academische vrijheid van haar studenten en bezwijkt onder de druk van pro-apartheid activisten. Wij roepen alle studenten op zich te verenigen tegen censuur en voor het behoud van De Verrekijker!

Gisteravond organiseerde Revolutionaire Eenheid, samen met Anakbayan Europe, een avond over de strijd van vrouwen tegen het imperialisme. Imperialisme kan worden begrepen als de hoogste staat van het kapitalisme. In dit stadium bezit een kleine klasse de economische middelen bezitten om de wereldwijde productie te beïnvloeden.

Werkende vrouwen zoals Rasmea Odeh uit Palestina en Connie Ledesma uit de Filipijnen lopen voorop in de strijd tegen het imperialisme. Zij verzetten zich tegen de uitbuiting en onderdrukking van de meerderheid van de wereldbevolking door de kapitalistische klasse. Tijdens ons evenement deelden deze vrouwen hun levenslange ervaringen in de strijd en inspireerden een nieuwe generatie om zich te verzetten tegen onrecht.

De zionistische lobby, zij die de politieke belangen van de Israëlische apartheid staat dienen, hebben er alles aan gedaan om deze bijeenkomst te verhinderen. Zij deden dit door verhuurders van locaties onjuist te informeren, met valse beschuldigingen aan het adres van Rasmea Oldeh. De pro-apartheids lobby gebruikt een, onder marteling afgedwongen, bekentenis als ‘bewijs’ voor haar betrokkenheid bij een bomaanslag.

Ondanks de desinformatie- en intimidatie campagne heeft onze bijeenkomst kunnen plaatsvinden. Dit toont de groeiende organisatorische kracht van de revolutionaire beweging en haar sympathisanten.

Nu het niet is gelukt om onze bijeenkomst te verhinderen, probeert de zionistische lobby de beweging op andere wijze te verhinderen. Zij opent dit maal de aanval op de Vrije Universiteit. Via de pers en sociale media oefenen apartheidsstaat-liefhebbers grote druk uit op de VU.

De Verrekijker is een sinds de Maagdenhuisbezetting bevrijde ruimte op de campus van de VU. Deze locatie wordt door studenten gebruikt voor verschillende activiteiten. DV dient onder andere als studieplek, ontmoetingsruimte, bar en evenementenlocatie. Studenten kunnen hier gratis progressieve initiatieven ontplooien en zich verder ontwikkelen.

Het is dus van groot belang dat de Verrekijker niet verloren gaat. Deze ruimte is verkregen als het gevolg van de langdurige bezetting van het Maagdenhuis en is een van de vruchten van de studentenstrijd.

De VU heeft nog niet laten weten wanneer zij De Verrekijker willen gaan sluiten. Wij roepen alle VU studenten, progressieve Amsterdammers en andere sympathisanten op om langs te komen en om hun steun te betuigen aan De Verrekijker!

De ‘Vrije’ Universiteit mag niet buigen voor een roep om censuur!

Nee tegen censuur, hou De Verrekijker open!

Leave A Comment

Leave A Comment