Vanavond om 20.00 uur herdenken we de slachtoffers van het fascisme EN van het imperialisme.

De Nederlandse geschiedenis wordt door onderwijs en media witgewassen en gedepolitiseerd. Hierdoor heeft Nederland een vals zelfbeeld van een onschuldig, lief en tolerant land dat altijd de goeierik is geweest. Maar als je die bubbel doorprikt, zoals ‘Geen 4 mei voor mij’ deed, ontstaat er grote nationale hysterie. De Nationale Herdenking op de Dam is omgetoverd tot een nationalistisch evenement waarbij alleen de witte onschuld mag worden gekoesterd. Maar de waarheid is dat Nederland een imperialistische staat was en is die zijn welvaart heeft gebouwd op gruwelijke uitbuiting, onderdrukking en massamoorden.

Alleen al tijdens de Atjeh-oorlog (1973-1914) vielen 100.000 doden aan Atjehse kant, bovenop de 25.000 Indonesische dwangarbeiders in Nederlandse dienst. Nederland voerde deze oorlog om zijn koloniale imperium uit te breiden, om meer grondstoffen te kunnen plunderen, en meer arbeid te kunnen uitbuiten.

Zonder Indonesië was Nederland niet zo welvarend geweest. Het volledige Nederlandse spoornetwerk in de 19de eeuw is gebouwd met geld uit Indonesië. Het Nederlandse BNP bestond voor ongeveer voor 30% uit de winsten die uit Indonesië werden gehaald; bij goede oogsten kon dat oplopen tot 60%. Sommige bedrijven die hun wortels in de uitbuiting van Indonesië hebben, bestaan nu nog, zoals ABN Amro en Shell.

Terwijl de Nederlandse bourgeoisie zich schaamteloos verrijkte over de ruggen van Indonesiërs, werd iedere opstand tegen het imperialistische regime bloedig neergeslagen. (Zie bijvoorbeeld ons eerder bericht.) De overlevenden werden dan naar concentratiekampen gestuurd. Zo ging het ook met de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-49). Toen Nederland zelf bevrijd was van het Duitse fascisme, hingen Nederlandse soldaten in Indonesië zelf de fascist uit. 160.000 Indonesiërs zijn vermoord in hun strijd voor onafhankelijkheid van Nederland.

Hoewel dit misschien schokkend is, is het niet verrassend. Het imperialisme heeft deze soort heftige uitbuiting en onderdrukking nodig om voort te bestaan. Het doel is de zelfverrijking van de bourgeoisie in het ‘moederland’, Nederland in dit geval. Racistische ideeën legitimeerden de extreme uitbuiting van Indonesiërs; zo gaan imperialisme en witte suprematie hand in hand.

Wat de Duitse nazi’s in Nederland hebben aangericht, hebben Nederlanders in Indonesië aangericht. Daarom herdenken we vanavond de slachtoffers van het fascisme EN van het imperialisme. We denken aan de vele miljoenen dappere helden die hun leven hebben gegeven in hun strijd tegen onderdrukking en uitbuiting, die in het fascisme en imperialisme op de meest gruwelijke manier hun uitdrukking krijgen.

Maar laten we vooral de politieke motivatie van deze helden niet vergeten: communisten hebben altijd vooraan gestaan in deze strijd, en hebben grote offers geleverd voor de bevrijding van hele volkeren. Zo heeft de Sovjet-Unie 26 miljoen mensen verloren in de Tweede Wereldoorlog, meer dan twee keer zoveel als Duitsland, Engeland, Canada en de VS bij elkaar. Het was overigens de Sovjet-Unie die het overgrote deel van de militaire overwinningen tegen de nazi’s behaalde, waardoor Europa uiteindelijk bevrijd kon worden. 75% van de verliezen van het nazi-leger zijn aangebracht aan de Oostgrens. Ook in Nederland waren communisten het sterkst vertegenwoordigd in het ondergrondse verzet tegen de nazi-bezetting.

Vanavond om 20.00 uur staan we stil bij hen, de vele miljoenen strijders die de offers hebben gebracht voor onze vrijheden en rechten, zowel hier in Nederland als in Indonesië en overal waar volkeren worden onderdrukt door kapitalisme en imperialisme. Vanaf 20.02 gaan we weer door met hun strijd, geïnspireerd door hun moed en vastberadenheid die we nodig hebben in onze strijd tegen kapitalisme en imperialisme.

Leave A Comment

Leave A Comment