De Rotterdamse PvdA mag niet langer wegkijken terwijl hun partijgenoot huurders uitmelkt

Onthullingen over het vastgoedbezit van Narsingh Balwantsingh, voormalig lid van de Rotterdamse PvdA fractie, hebben een schokgolf veroorzaakt. Nadat bleek dat huurders kampen met problemen als geen warm water, verwarming en schimmel door het hele huis, werd Balwantsingh zijn positie onhoudbaar. Tot nu toe blijft het optreden van fractievoorzitter Richard Moti echter onbesproken. Opmerkelijk, want als wij zijn uitspraken op een rijtje zetten, ontstaat het beeld van een fractievoorzitter die geen enkel oog heeft voor huurders.

Woensdag bracht Revolutionaire Eenheid (RE) naar buiten dat Balwantsingh 23 panden bezit. Moti reageert meteen in het AD. Hij wist dat Balwantsingh vastgoed had, alleen de omvang was onbekend. Bijzonder, want RE had de fractie al twee maal benaderd met een verzoek om transparantie omtrent vastgoedbezit. Is het onderwerp toen écht nooit besproken?

Zelfs als dit klopt, lijkt dit een uitgelegen moment voor fractievoorzitter Moti om op onderzoek uit te gaan. In het persbericht verzoekt RE politici namelijk om transparant te zijn en af te treden als dat nodig is. RE stelt expliciet schrikbarende signalen te ontvangen over hoe politici met hun huurders omgaan. Moti benadert Revolutionaire Eenheid echter niet. Noch spreekt hij ook maar met één enkele huurder.

Dit weerhoudt fractievoorzitter Moti er niet van om de pers te woord te staan. Zonder kennis van zaken stelt hij dat Balwantsingh zijn vastgoedportefeuille “peanuts” is en dat hij niet ziet wat er verkeerd aan is.

De volgende dag escaleert de situatie. Journalisten van Open Rotterdam hebben panden van Balwantsingh gekoppeld aan een eerder artikel over een huisjesmelker. Toch laat Moti het ook nu na om op onderzoek uit te gaan. Hij spreekt geen enkele huurder en neemt geen contact op met Revolutionaire Eenheid. In plaats daarvan stelt Moti dat Balwantsingh een integer politicus blijft en durft zelfs te stellen dat Balwantsingh niet had hoeven af te treden.

Zeer opmerkelijk handelen van een fractievoorzitter wiens partij ervoor pleit om “Rotterdam tot no-go area maken voor huisjesmelkers” te maken.

Wij hopen dat dit artikel dient als wake up call voor PvdA leden. Wat er naar buiten is gekomen over Balwantsingh zijn panden is slechts het topje van de ijsberg. Zo verkeren meer panden in een slechte staat.

Bovendien blijkt dat hij panden wilt transformeren in luxe appartementen, dit roept vragen op over of Balwantsingh wellicht zal proberen om contracten met huidige huurders te ontbinden.

Beste PvdA leden, ga in gesprek met Balwantsingh zijn huurders.

Zie onder ogen in welke verschrikkelijke omstandigheden zijn huurders leven.

Kom in actie tegen huisjesmelkers en begin bij je eigen partijgenoot.

Steun onze eisen dat Balwantsingh alle panden moet opknappen, zonder ook maar een huurder op straat te zetten.