Er dwaalt een griezel door Nederland. Een spook met invloed op al onze levens. Dit monster is het huidige woningbeleid. De situatie in de woningmarkt in Nederland is dramatisch. Het is de afgelopen tijd steeds moeilijker om een huis te vinden als huurder, zowel in de vrije en sociale sector, en als koper. De prijzen voor het huren en het kopen van huizen schieten de lucht in terwijl er een tekort aan sociale huurwoningen is. 

Genoeg algemeenheden. Voor een echte oplossing moeten we weten wat de concrete gevolgen zijn voor de mensen. Hierom is aan drie leden van RE gevraagd of ze anoniem hun ervaring met de wooncrisis willen delen. Dit zijn hun verhalen.  

Allereerst wordt ons verteld over de onzekerheid van huren en de rol van wonen op je basisrechten:

“Op mijn 18e ben ik uit huis gegaan en in Rotterdam gaan wonen. Ik ben op mijn 26e afgestudeerd en moest dus het geld voor mijn huisvesting lenen, wat ook een groot gedeelte van mijn studieschuld was. Na 3 jaar in Rotterdam te hebben gewoond moest ik een ander huis zoeken, met al een best groot huizentekort. Hiervoor kreeg ik 3 maanden te tijd, met de dreiging daarna dakloos te worden. Ik heb een huis geaccepteerd, een trede boven antikraak, dat gesloopt zou worden. Ik dacht er een jaar langer te kunnen zitten, op basis van wat mij verteld was, dan ik uiteindelijk kon. De dreiging dat ik dakloos zou worden was erg groot, zo groot dat ik als back-up mijn ouders in Groningen vroeg of ik weer bij hen zou kunnen intrekken. Uiteindelijk vond ik iets in Den Haag; voor nog geen 10m2 betaalde ik 400 euro, waarbij ik ook niet ingeschreven kon worden. Toen de zorgverzekering brieven stuurde naar mijn oude adres, wat gesloopt was, kregen ze die brieven retour. Hierdoor werd ik van mijn zorgverzekering uitgeschreven. Gelukkig kwam ik hier snel achter, waardoor ik niet nog dieper in de schulden kwam. De huizencrisis raakt ons extra hard omdat we ingeschreven moeten staan op adressen om toegang te hebbentot zorgverzekering en kiesrecht.”

Verder verteld een andere kameraad over de idiote eisen die gesteld worden om een fatsoenlijk huis te kunnen huren en de gevolgen hiervan:

“Ik ben al 13 jaar ingeschreven bij woningnet Amsterdam en nog steeds zijn mijn kansen op een sociale huurwoning zeer laag. Als je een woning in de vrije sector wilt vinden dan moet je meestal een vast contract van je werkgever laten zien. Een vast contract is tegenwoordig heel zeldzaam. Daarnaast moet je vaak een inkomen laten zien van twee personen. Alleenstaande starters krijgen daardoor een hele moeilijke ‘start’. Door deze moeilijkheden heb ik geen andere keuze gehad dan te gaan onderhuren.  Als onderhuurder heb je geen rechten en betaal je de hoofdprijs. Het systeem is verrot en moet veranderen. Geef gewone mensen de kans om te kunnen kopen en huren voor normale prijzen.”

Ten slotte wordt ons nog is duidelijk hoe onzeker en hoe onmenselijk de situatie nu is: 

“Mijn huurbaas verzekerde mij vriend en ik dat we langer dan een jaar in onze woning konden blijven. Binnen dat jaar werden we er uitgezet. Binnen drie maanden moesten we een huis zoeken. We hadden geen recht op urgentie of compensatie. Via een maatschappelijke organisatie hebben we een studio gekregen die eigenlijk niet voor twee personen is bedoeld. Dit was de derde, en meest recente keer, dat ik bijna dakloos werd. Wonen is een recht!”

De ervaringen van deze drie kameraden zijn kenmerkend voor de situatie in Nederland. Een situatie die vooral gemarginaliseerde en onderdrukte groepen raakt zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten, zieken, jongeren, en seksueel- en gender onderdrukten. Veel huurbazen behandelen hun huurders niet goed, stellen onrealistische eisen voor huurders, hanteren onmogelijke prijzen, en ontnemen je je basisrechten. Dit allemaal door een kapitalistisch systeem dat mensen minder belangrijk vindt dan winst. De scharnieren van het roestige systeem vermorzelen ons allemaal. Een systeem dat ons dus geen oplossing kan bieden.

Dus moeten wij niet gaan wachten op oplossingen!

Het is tijd dat wij die oplossingen gaan afdwingen!

Verzet je tegen dit onmenselijke systeem!

Kom bij de Woonopstand!