“This is the nature of war: By protecting others, you save yourselves. If you only think of yourself, you’ll only destroy yourself”

En daar is ie dan. Ecce homo1. De wereldbekende – en naast Chaplin, één van mijn lievelings regisseurs – Akira Kurosawa. Heeft deze man ooit een film geproduceerd dat niet een meesterwerk is geweest? Daarvoor zal je met al het moeite van de wereld moeten zoeken in alle spleten en barsten. Maar in plaats van onze tijd daarmee te verspillen, houden we onszelf liever productief bezig door het te hebben over zijn beste films en relevant voor deze lijst. Daarbij beginnen we met Seven Samurai.

Kurosawa heeft op het wereldtoneel een enorme stempel gezet. Zijn film Yojimbo (1961) resulteerde in de wereldberoemde remakes van de Italian-style Westerns Dollars Trilogy (1964-65-66), The Magnificent Seven (1960) en nog veel meer. En Kurosawa’s The Hidden Fortress (1958) inspireerde George Lucas om de verhaallijn te schrijven voor Star Wars.

Geregisseerd door Akira Kurosawa met in de hoofdrol Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Daisuke Katö, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Isao Kimura en Toshiro Mifune. Deze film gaat over een strak geörganiseerde voorhoede van meesterloze samurai’s (ronin) die een uitgebuite massa van weerloze boeren leiden in hun strijd tegen bandieten die constant terugkeren om hun oogst te stelen.

De wijze waarop het feodale Japan wordt vertoond geeft ons het gevoel werkelijk terug te zijn gerezen in de tijd. De burgerlijke mens met haar sociale gedragsregels bestaan nog niet en we krijgen een nauwkeurige inzage in het denken van de mens in een voorgaande tijdperk. We zien de sociale relaties en de problemen waarmee ze te kampen hebben in het feodale tijdperk. En niet in de vorm van een informatieve documentaire, maar in een dramatische vertoning. De film opent met een groep boeren die in wanhoop zijn gevallen vanwege een groep bandieten die constant hun oogst komen stelen. “Is there no God to protect us? Land-tax! Forced labor! War! Drought! Then, the bandits! God must want us farmers to starve!” In deze moeras van wanhoop adviseert de dorpsoudste de boeren om meesterloze samurai in dienst te nemen in ruil voor brood.

”But will samurai fight for us, just for food? The’re awfully pride!

– “Find hungry samurai. Even bears come out of the forests when they’re hungry.”

Wat volgt is de meest realistische avontuur in het feodale tijdperk. Deze film kan terecht een meesterwerk worden genoemd, vanwege haar originele verhaallijn, de persoonlijkheden, het dialoog en de epische climax onder het regen.

1“Aanschouw de mens.” Dit zijn de Latijnse woorden die door Pontius Pilates zou zijn gebruikt toen hij Jezus martelde met de doornenkroon en hem bespotte door hem te vertonen aan het volk met een spotmantel en andere koninklijke attributen. Weergeven in Johannes 19:5

Leave A Comment

Leave A Comment