(This is in Dutch, English version below)

In de Filippijnen worden critici van President Rodrigo Duterte hun mond gesnoerd. Zij worden lastiggevallen, geintimideerd, krijgen valse aanklachten en worden gearresteerd. Er zijn ook gevallen van ontvoeringen, verdwijningen en moorden.

Afgelopen woensdag, 28 november, werd een konvooi met hulpgoederen van NSM (National Solidarity Mission) door militairen gestopt en mensen van NSM gearresteerd. De NSM bestaat uit verschillende progressieve organisaties.

De mensen van NSM zijn bezig met het leveren van hulp aan de inheemse bevolking, ook wel Lumads genoemd. De meeste Lumads zijn het geweld ontvlucht en wonen in een opvangkamp of zijn verhuisd naar een veilige locatie.

De militairen hebben in en om de gemeenschappen of bij opvangkampen van Lumads al een tijd blokkades opgezet en laten mondjesmaat hulpgoederen naar binnen.

Het konvooi van NSM werd gestopt met behulp van spijkers om de banden lek te maken. Daarna werden de voertuigen met stenen bekogeld. Er werd ook geschoten.

Er zijn ongeveer 70 mensen gearresteerd. Onder de gearresteerden zijn Satur Ocampo (journalist, mensenrechten activist) en France Castro (Politicus, lid van filippijnse congres). Er zijn ook jongeren en kinderen onder de gearresteerden.
Satur Ocampo en France Castro worden aangeklaagd voor kidnapping en mensensmokkel. Dit is een valse aanklacht bedoeld om tegenstanders en critici te dwarsbomen.

Wij zijn solidair met Satur Ocampo, France Castro en de gearresteerde vrijwilligers!

Stop met het intimideren en moorden van Lumads!

Stop met het intimideren en moorden van de activisten, critici en politieke tegenstanders van President Duterte!

Free Satur Ocampo, Free France Castro, Free the political prisoners!

In the Philippines, critics of President Rodrigo Duterte are being silenced. They are harassed, intimidated, are falsey accused and are being arrested. There are also cases of kidnappings, disappearances and murders.

Last Wednesday, November 28, a convoy of relief goods from NSM (National Solidarity Mission) was stopped by the military and people from NSM were arrested. The NSM consists of several progressive organizations.

The people of NSM are providing help and relief supplies to the indigenous population, also called Lumads. Most Lumads have fled the violence and live in an evacuation camp or have moved to a safer location.

The military already have blockades for some time in and around the communities or at camps of Lumads, and are allowing a small amount of relief supplies.

The tires of some vehicles in the convoy were punctured by nail spikes. Then the vehicles were pelted with stones. There were also gunshots.

Approximately 70 people have been arrested. Among the arrested are Satur Ocampo (journalist, human rights activist) and France Castro (Politician, member of philippine congress). There are also young people and children among the arrested.

Satur Ocampo and France Castro are charged with kidnapping and human smuggling. This is a false accusation intended to thwart opponents and critics.

We are in solidarity with Satur Ocampo, France Castro and the arrested volunteers!

Stop intimidating and killing Lumads!

Stop the intimidation and killing of activists, critics and political opponents of President Duterte!

Free Satur Ocampo, Free France Castro, Free the political prisoners!

Bronnen:

https://kodao.org/2018/11/30/charges-against-satur-and-aid-group-has-no-basis-lodi/

https://www.rappler.com/nation/217923-satur-ocampo-wife-statement-child-abuse-charges

https://newsinfo.inquirer.net/1058915/ocampo-et-al-seek-bail-deplore-fabricated-raps

 

 

Leave A Comment

Leave A Comment