(English below)

We doen weer een feministische leesgroep! Deze keer lezen we “Philosophical Trends in the Feminist Movement” van Anuradha Ghandy (1954-2008). Zij was lid van het Centraal Comité van de Communistische Partij India (Maoïstisch) en een van de grondleggers van het proletarisch feminisme.

Dit boekje geeft een overzicht van de verschillende feministische stromingen en geeft er kritiek op vanuit marxistisch oogpunt. Deze tekst wordt gezien als een grondtekst van het proletarisch feminisme. (Lees hier meer over prol fem: http://bit.ly/2wxj6qu )

De tekst is hier online te vinden maar je kunt het ook als boekje voor 5 euro bij ons kopen! http://bit.ly/2wH5R1u

5 oktober: voorwoord t/m hoofdstuk 1
19 oktober: hoofdstuk 2 t/m 4
2 november: hoofdstuk 5 t/m eind

Stuur een pm als je:
– het boekje wil kopen (5 euro)
– wil meedoen en het adres wil weten

Tot ziens op 5 oktober!!

-*-*-*-*- ENGLISH -*-*-*-*-
We’re having another feminist reading group! This time we will read “Philosophical Trends in the Feminist Movement” by Anuradha Ghandy (1954-2008). She was member of the Central Comittee of the Communist Party of India (Maoist) and one of the founders of proletarian feminism.

This book gives an overview of the different feminist tendencies and gives a criticism from a Marxist perspective. This text is seen as a foundational text of proletarian feminism. (Read more about prol fem here: http://bit.ly/2wxj6qu )

The text can be found online but you can also buy it as a booklet for 5 euro at RE! http://bit.ly/2wH5R1u

Oct 5: preface til chapter 1
Oct 19: chapter 2 til 4
Nov 2: chapter 5 til end

Send a pm if you:
– want to buy the book (5 euro)
– want to join and want to know the address

See you on October 5!!

See the Facebook event here

Leave A Comment

Leave A Comment