Op 7 juli 1878 werd de Sociaal-Democratische Vereniging opgericht, een van de eerste serieuze socialistische organisaties in Nederland. Dit zou later de Amsterdamse afdeling van de Sociaal-Democratische Bond worden, de eerste socialistische partij van Nederland.

De SDV werd opgericht door arbeiders die bij de Eerste Internationale hadden gezeten, die inmiddels was opgeheven. Het Nederlands socialisme stond in deze tijd nog in de kinderschoenen. Er waren niet veel mensengeorganiseerd en er was nauwelijks theoretische ontwikkeling. Ook waren de verschillende stromingen nog niet uitgekristalliseerd. ‘Het socialisme’ omvatte alles wat we nu anarchisme, sociaaldemocratie, socialisme en communisme zouden noemen.

De beweging was wel erg strijdbaar. Er werd volop actie gevoerd en gestaakt. De touwtrekkers van de SDV/SDB hebben het fundament gelegd voor wat later een veel bredere en meer ontwikkelde socialistische arbeidersbeweging zou worden. Toen Ferdinand Domela Nieuwenhuis de voorman werd van de SDB, kwam het socialisme in Nederland pas echt tot leven. Over hem later meer!

Leave A Comment

Leave A Comment