Op deze dag in 1891 is Koos Vorrink geboren, een van de belangrijkste Nederlandse revisionisten die potentiële socialisten of communisten lekker maakte voor de sociaaldemocratie. Vorrink had via de AJC grote invloed op de sociaaldemocratische jeugdcultuur, die steeds meer verburgerlijkte.

Al vanaf de oprichting had de SDAP een meer burgerlijk karakter dan haar linkse tegenhangers, eerst de anarchistische SDB, en later het communistische SDP. In de loop van de tijd verburgerlijkte de SDAP meer en meer. Een breukpunt was de Eerste Wereldoorlog waar SDAP-leider Troelstra verklaarde achter het Nederlandse leger te staan mocht het Nederland niet lukken om de neutraliteit te bewaren.

In de jaren ‘20 kwam de SDAP in de grote steden in de gemeenteraad, waar ze veel invloed uitoefenden op de leefsituatie van de arbeiders via wetgeving over sociale woningbouw. Langzaamaan werd hun ideaal steeds meer om de arbeidersklasse te verheffen tot een burgerlijke standaard, in plaats van het kapitalisme omver te werpen. De AJC van Koos Vorrink speelde hier een grote rol in, door massaal jongeren aan te trekken voor het revisionistische ideaal (wat in die tijd nog vol zat met marxistische retoriek).

In 1946 werd Vorrink de eerste voorzitter van de PvdA, de opvolger van de SDAP. Met de oprichting van de PvdA werd de koers, die in de jaren ‘30 al was ingeslagen, definitief: het marxisme als beginsel werd volledig overboord gegooid en de partij van de arbeiders zou een polderpartij worden, dat in fatsoenlijk overleg met het grootkapitaal zou proberen voor de beter gestelde delen van de arbeidersklasse het leven onder het kapitalisme zo dragelijk mogelijk te maken.

Tegenwoordig is de PvdA zelfs dat niet meer, je kunt het niet meer onderscheiden van de VVD.

Leave A Comment

Leave A Comment