Op 20 september 1885 werd in Den Haag de Nationale Volksvergadering uitgeroepen, een soort arbeidersparlement. Het gebeurde op een grote demonstratie voor stemrecht van allerlei verenigingen, aangevoerd door de Bond voor Algemeen Stem- en Kiesrecht en de Sociaal-Democratische Bond.

De eerste (bijna unaniem) aangenomen motie luidde: “Dat ten spoedigste het Algemeen Kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd moet worden verleend. (…) dat een langer negeeren van dezen volkseisch een misdaad is te noemen, en de mogelijke gevolgen eener langere miskenning alleen terugkaatst op hen, die, den ernst der tijden vergetende, op onverantwoordelijkste wijze de noodzakelijkste hervormingen tegenhouden.”

Verder stond erin dat dit de enige keer zou zijn dat de Volksvergadering deze eis zou meedelen aan de Tweede Kamer. Deze erkende de Nationale Volksvergadering natuurlijk niet. De Volksvergadering raakte verdeeld over de vraag of de rechten van arbeiders via revolutie behaald moesten worden of niet en zakte al snel in.

Foto: de socialistische krant Recht Voor Allen kondigt de demonstratie aan.

Leave A Comment

Leave A Comment