REading Guide

REading Guide

Marxisme-Leninisme-Maoïsme Ideologie Korte teksten en brochures Karl Marx & Friedrich Engels – Communistisch manifest, 1848 Vladimir Lenin – Drie bronnen en drie bestanddelen van het Marxisme, 1913 Mao – On Practice, 1937 Paul Moufawad – The science of history (Deel I; Deel II; Deel III; Deel IV), 2009 Massalijn – What is socialism? Boeken Communistische Partij van India (Maoist) – Marxism-Leninism-Maoism Basic Cource  Friedrich Engels – De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap,…

Verder lezen