About us OLD2022-02-03T16:24:47+00:00

About us

Punten van Revolutionaire Eenheid

Dit zijn de Punten van Eenheid van Revolutionaire Eenheid – een weerspiegeling van de politieke eenheid die de leden bind en altijd leidend zijn bij onze acties. RE haalt inspiratie uit MLM en andere revolutionaire ideologieën. Binnen de organisatie worden ideologische en politieke theorieën bestudeerd en bediscussieerd. Op basis van hun succes en falen worden fouten gecorrigeerd en het goede voortgezet.

Anti-Kapitalisme: Bouw revolutionaire organisaties en machtsgebieden voor de totale omverwerping van het kapitalisme en al haar instituties!

Het kapitalistische systeem is de allergrootste veroorzaker van uitbuiting en onderdrukking ter wereld. De fundamentele tegenstelling onder het kapitalisme is die tussen het sociale karakter van de productie en de privé toe-eigening. Deze tegenstelling uit zich hoofdzakelijk door de strijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie, en kan alleen worden opgelost door middel van een socialistische revolutie.

De kapitalistische klassenmaatschappij wordt voornamelijk verdedigd door repressieve staatsapparaten (politie, gevangenissen, leger) en gereproduceerd door ideologische staatsapparaten (scholen, media, familie, cultuur). Voor het kapitalisme is de constante reproductie van een gedisciplineerde en productieve kapitalistische werkdiscipline essentieel, mensen die als ‘niet productief’ gezien worden (zoals bijvoorbeeld vanwege hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid) worden gedehumaniseerd en ontnomen van hun rechten. Het plunderen, vervuilen en vernietigen van de natuur is ook een inherente eigenschap van het kapitalisme. Om de invloed en macht van de kapitalistische instituties tegen te gaan moet er politieke macht gebouwd worden onder de onderdrukte en uitgebuite massa’s. Hiervoor is organisatie nodig.

Anti-Imperialisme: Vecht voor de bevrijding van ieder volk tegen nationale onderdrukking, witte suprematie en racisme!

Imperialisme is het sociale, economische en politieke systeem van overheersing van het menselijk leven. Het domineert alle naties en volkeren. Het tijdperk waarin wij leven is het tijdperk van het imperialisme, het huidige en hoogste stadium van de ontwikkeling van het kapitalisme. Nationale onderdrukking, de onderdrukking van naties en nationaliteiten, vindt haar bron in het imperialisme en wordt ideologisch bijgestaan door racisme. Vluchtelingen worden dubbel slachtoffer gemaakt door imperialisme en koloniaal geweld.

Het imperialisme heeft de wereld geïntegreerd in één globaal systeem. De solidariteit met alle nationaal onderdrukte volkeren en naties voor hun zelfbeschikkingsrecht is onlosmakelijk verbonden met de bevrijdingsstrijd van ieder land. Wij zijn hierom actief lid van de Nederlandse tak van het internationale anti-imperialistische eenheidsfront ILPS – de International League of Peoples’ Struggle.

Proletarisch Feminisme: Strijd tegen het patriarchaat en de onderwerping van vrouwen, queers, trans mensen en alle gender onderdrukten!

Het patriarchaat onderdrukt de overgrote meerderheid van de vrouwen, queers, trans mensen en gender onderdrukten, voornamelijk degenen die ook nog eens nationaal onderdrukt worden, en plaatst hun onder de meest onderdrukte en uitgebuite secties van de arbeidersklasse. Zij worden onderworpen aan structureel geweld op hun werkplek, in hun familie, door de staat, en in hun buurten. De strijd tegen het patriarchaat, net zoals de strijd tegen kapitalisme en nationale onderdrukking, zal hoofdzakelijk gevoerd en geleid moeten worden door degenen die er het meeste onder lijden.

In de strijd tegen het patriarchaat, een vorm van klassenonderdrukking met wortels in de klassensamenleving, is het noodzakelijk dat de klassenstrijd centraal staat. De belangen van de overgrote meerderheid van vrouwen, queers, trans mensen en gender onderdrukten die nationaal onderdrukt worden of behoren tot de arbeidersklasse worden niet vertegenwoordigd door het burgerlijk en kleinburgerlijk feminisme. De theoretische en praktische ontwikkeling van de strijd tegen het patriarchaat vanuit het perspectief van het proletariaat en de revolutionaire politiek is het proletarisch feminisme.

 

Laatste nieuws

1805, 2023

Steun de studentenstrijd!

May 18, 2023|

Deze week werd de Universiteit van Amsterdam, net als andere universiteiten bezet. De doelen van Amsterdam Autonomous Coalition zijn het dekoloniseren, democratiseren en decarboniseren van de universiteit. Als Revolutionaire Eenheid zijn we actief in diverse bezettingen en steunen we de eisen van de coalitie. Een universiteit hoort niet winst op de eerste plaats te zetten, maar studenten, medewerkers en de maatschappij! We roepen alle studenten en progressieve en revolutionaire mensen in Nederland op om ...

2404, 2023

Revolutionaire Eenheid herdenkt de Armeense genocide

April 24, 2023|

Revolutionaire Eenheid staat vandaag 24 April solidair met het Armeense volk en herdenkt de Armeense Genocide van 1915. Legers van het Ottomaanse Rijk vermoordde ruim een miljoen Armenen en dwong velen om te vluchten. Het is voor ons belangrijk om de slachtoffers en hun families te herinneren en te eren. Het Armeense volk, met hun eeuwenoude cultuur, kent een lange geschiedenis van onderdrukking. Vandaag de dag vallen reactionaire Turkse- en Azerbeidzjaanse legers Armenië en ...

2204, 2023

RE solidarity message: 50 years of NDF in the Philippines

April 22, 2023|

Dear comrades of the National Democratic Front of the Philippines, To the struggling Filipino people, the martyrs and their families, the political prisoners and all Filipino’s living in exile, to the comrades of the Communist Party of the Philippines, the fighters of the New People’s Army and all members of the revolutionary mass organizations of the National Democratic Front… As Revolutionaire Eenheid, we wish to congratulate you with the 50th anniversary of the NDF ...

Go to Top