7 juli 1878: Sociaal-Democratische Vereniging opgericht

Op 7 juli 1878 werd de Sociaal-Democratische Vereniging opgericht, een van de eerste serieuze socialistische organisaties in Nederland. Dit zou later de Amsterdamse afdeling van de Sociaal-Democratische Bond worden, de eerste socialistische partij van Nederland. De SDV werd opgericht door arbeiders die bij de Eerste Internationale hadden gezeten, die inmiddels was opgeheven. Het Nederlands socialisme stond in deze tijd nog in de kinderschoenen. Er waren niet veel mensengeorganiseerd en er was nauwelijks theoretische ontwikkeling. Ook…

Verder lezen

1876: Kermisoproer in Amsterdam

1876: Kermisoproer in Amsterdam

Op 11 september 1876 begon het Amsterdamse Kermisoproer, een vier dagen lange rel tegen het besluit van burgermeester Cornelis den Tex om de Amsterdamse kermis te verbieden. Wat op het eerste gezicht een rel lijkt tegen het besluit van de burgermeester blijkt in werkelijkheid een pure uiting van onvrede over de klassenverschillen en een opstand tegen de onderdrukking van de werkende klasse, waarvan het kermisverbod de laatste druppel was voor de Amsterdamse werkers. Wegens dronkenschap,…

Verder lezen
1 3 4 5