About us2021-11-27T11:16:50+00:00

About us

Punten van Revolutionaire Eenheid

Dit zijn de Punten van Eenheid van Revolutionaire Eenheid – een weerspiegeling van de politieke eenheid die de leden bind en altijd leidend zijn bij onze acties. RE haalt inspiratie uit MLM en andere revolutionaire ideologieën. Binnen de organisatie worden ideologische en politieke theorieën bestudeerd en bediscussieerd. Op basis van hun succes en falen worden fouten gecorrigeerd en het goede voortgezet.

Anti-Kapitalisme: Bouw revolutionaire organisaties en machtsgebieden voor de totale omverwerping van het kapitalisme en al haar instituties!

Het kapitalistische systeem is de allergrootste veroorzaker van uitbuiting en onderdrukking ter wereld. De fundamentele tegenstelling onder het kapitalisme is die tussen het sociale karakter van de productie en de privé toe-eigening. Deze tegenstelling uit zich hoofdzakelijk door de strijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie, en kan alleen worden opgelost door middel van een socialistische revolutie.

De kapitalistische klassenmaatschappij wordt voornamelijk verdedigd door repressieve staatsapparaten (politie, gevangenissen, leger) en gereproduceerd door ideologische staatsapparaten (scholen, media, familie, cultuur). Voor het kapitalisme is de constante reproductie van een gedisciplineerde en productieve kapitalistische werkdiscipline essentieel, mensen die als ‘niet productief’ gezien worden (zoals bijvoorbeeld vanwege hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid) worden gedehumaniseerd en ontnomen van hun rechten. Het plunderen, vervuilen en vernietigen van de natuur is ook een inherente eigenschap van het kapitalisme. Om de invloed en macht van de kapitalistische instituties tegen te gaan moet er politieke macht gebouwd worden onder de onderdrukte en uitgebuite massa’s. Hiervoor is organisatie nodig.

Anti-Imperialisme: Vecht voor de bevrijding van ieder volk tegen nationale onderdrukking, witte suprematie en racisme!

Imperialisme is het sociale, economische en politieke systeem van overheersing van het menselijk leven. Het domineert alle naties en volkeren. Het tijdperk waarin wij leven is het tijdperk van het imperialisme, het huidige en hoogste stadium van de ontwikkeling van het kapitalisme. Nationale onderdrukking, de onderdrukking van naties en nationaliteiten, vindt haar bron in het imperialisme en wordt ideologisch bijgestaan door racisme. Vluchtelingen worden dubbel slachtoffer gemaakt door imperialisme en koloniaal geweld.

Het imperialisme heeft de wereld geïntegreerd in één globaal systeem. De solidariteit met alle nationaal onderdrukte volkeren en naties voor hun zelfbeschikkingsrecht is onlosmakelijk verbonden met de bevrijdingsstrijd van ieder land. Wij zijn hierom actief lid van de Nederlandse tak van het internationale anti-imperialistische eenheidsfront ILPS – de International League of Peoples’ Struggle.

Proletarisch Feminisme: Strijd tegen het patriarchaat en de onderwerping van vrouwen, queers, trans mensen en alle gender onderdrukten!

Het patriarchaat onderdrukt de overgrote meerderheid van de vrouwen, queers, trans mensen en gender onderdrukten, voornamelijk degenen die ook nog eens nationaal onderdrukt worden, en plaatst hun onder de meest onderdrukte en uitgebuite secties van de arbeidersklasse. Zij worden onderworpen aan structureel geweld op hun werkplek, in hun familie, door de staat, en in hun buurten. De strijd tegen het patriarchaat, net zoals de strijd tegen kapitalisme en nationale onderdrukking, zal hoofdzakelijk gevoerd en geleid moeten worden door degenen die er het meeste onder lijden.

In de strijd tegen het patriarchaat, een vorm van klassenonderdrukking met wortels in de klassensamenleving, is het noodzakelijk dat de klassenstrijd centraal staat. De belangen van de overgrote meerderheid van vrouwen, queers, trans mensen en gender onderdrukten die nationaal onderdrukt worden of behoren tot de arbeidersklasse worden niet vertegenwoordigd door het burgerlijk en kleinburgerlijk feminisme. De theoretische en praktische ontwikkeling van de strijd tegen het patriarchaat vanuit het perspectief van het proletariaat en de revolutionaire politiek is het proletarisch feminisme.

Laatste nieuws

1201, 2022

Interview Hotel Mokum: kraken is gerechtvaardigd

January 12, 2022|

Revolutionaire Eenheid staat solidair met de kraakbeweging. Er slapen mensen op straat, terwijl huizen jarenlang leeg staan. Dat is crimineel. Kraken is gerechtvaardigd, wet of geen wet. Om basisrechten als huisvesting hoef je niet te vragen, je eist ze op. We spraken met Vincent, één van de krakers van Hotel Mokum, over de woningnood, de kraak van Hotel Mokum en het nut van kraken.   Hoe ben jij in de kraakbeweging gekomen? Vincent: Voor mij ...

2710, 2021

Vluchtelingen en de wooncrisis: het verhaal van een kameraad

October 27, 2021|

Naar aanleiding van de recente demonstratie van 'We Are Still Here', een actiegroep van ongedocumenteerde vluchtelingen, besloot een van onze kameraden zijn gedachten op papier te zetten. Een stuk over de positie van vluchtelingen in Nederland en hun plek binnen de wooncrisis. "Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen. Het was een heel lang proces." In het aanmeldcentrum worden vrouwen, mannen, kinderen van verschillende landen, culturen, politieke overtuiging en geloven bij elkaar gezet. Heel ...

1810, 2021

Laat je niet bedriegen, de Woonopstand is een groot succes!

October 18, 2021|

  Laat je niet bedriegen, de woonopstand in Rotterdam is een groots succes! Duizenden mensen spraken zich uit voor betaalbare huisvesting. In het hart van Rotterdam Zuid vormden buurbewoners, werkers en studenten een vuist tegen hun directe vijanden: huisjesmelkers, vastgoedbeleggers en alle politici die hun belangen dienen. De woonstrijd heeft zich de afgelopen tijd tot een van de belangrijkste protestbewegingen ontwikkeld. De enorme populariteit van het protest toont de groeiende tegenstellingen in onze maatschappij. ...

Go to Top