REading Guide

REading Guide

Marxisme-Leninisme-Maoïsme Ideologie Korte teksten en brochures Karl Marx & Friedrich Engels – Communistisch manifest, 1848 Vladimir Lenin – Drie bronnen en drie bestanddelen van het Marxisme, 1913 Mao – On Practice, 1937 Boeken Communistische Partij van India (Maoist) – Marxism-Leninism-Maoism Basic Cource  Friedrich Engels – De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap, 1882 Karl Marx & Friedrich Engels – De Duitse Ideologie, deel I: Feuerbach, 1845 Vladimir Lenin – Staat en Revolutie, 1917…

Verder lezen